Kysely nuorille ja nuorille aikuisille ympäristöahdistuksesta

Nyyti ry, Suomen Mielenterveysseura ja Tunne ry toteuttavat yhdessä kyselyn, jolla kerätään tietoa nuorten ja nuorten aikuisten kokemasta ympäristöahdistuksesta. Vastauksista on arvokasta apua esimerkiksi kysyntää vastaavan toiminnan kehittämisessä ja tarjoamisessa.

Tulokset käsitellään luottamuksellisesti ja vastaaja ei ole tunnistettavissa vastauksista. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Kyselyn jälkeen yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 30 euron arvoisia Spotify-lahjakortteja.

Vastaa kyselyyn tästä: https://my.surveypal.com/Ymparistoahdistus-kartoitus