Puhutaan ympäristötunteista -verkkoryhmä 17.–31.10.2022

Ahdistaako ilmastokriisi tai luontokato? Tule mukaan kolmen kerran  Puhutaan ympäristötunteista -verkkoryhmään!

Ilmastokriisi, luontokato, pandemiat ja muut ympäristökriisit sekä tulevaisuuden epävarmuus herättävät paljon erilaisia tunteita, mutta et ole yksin! Ilmasto- ja ympäristötoiminta voivat auttaa tunteiden käsittelyssä, mutta ympäristötunteiden äärelle on myös hyvä pysähtyä, jotta vältämme uupumisen ja kyynistymisen. Tule oppimaan miten kohdata ja käsitellä ympäristötunteita!

Tervetuloa kolmena maanantai-iltana 17.10, 24.10. ja 31.10. klo 18–20 Zoomissa kokoontuvaan ryhmään. 

Ryhmässä tarjotaan tutkittua tietoa ympäristöön liittyvistä tunteista ja työkaluja niiden käsittelyyn, sekä pohditaan oman toiminnan ja tunteiden käsittelyn välistä suhdetta.  Käsiteltäviä aiheita ovat ympäristötunteet minussa, tietoa ympäristönmuutoksista ja -tunteista, tunteiden ja tiedon kanssa eläminen, yhteisön tuki sekä tulevaisuus. Verkkoryhmän sisältöä painotetaan osallistujien toiveiden mukaan. Vertaistuen, keskustelun ja vinkkien jakamisen avulla tuetaan omaa hyvinvointia haastavassa tilanteessa.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä 16.10. mennessä.