Svara på vår enkät om finlandssvenskars miljökänslor

Har du funderat på klimatförändringen? Oroat dig för miljöproblem? Eller har du haft några andra känslor relaterade till miljö och natur? Svara på vår enkät!

Med denna enkät samlar vi information om miljörelaterade känslor i Svenskfinland. Miljöförstörelse och hotet av detta väcker hos många känslor av t.ex. rädsla, nedstämdhet eller ångest. Alla människor behöver stöd för att kunna fungera i sin vardag, men personer som kämpar med miljökänslor kan ha svårt att hitta det. Föreningen Tunne ry strävar efter att erbjuda stöd specifikt för hanteringen av känslor och upplevelser som är relaterade till miljö och natur.

Resultaten behandlas konfidentiellt och anonymt, dvs. svaren kan inte härledas till den som svarat. Enkäten har utvecklats på basen av vetenskaplig forskning, som samarbete mellan flera specialister på miljökänslor. Enkätens resultat används för att utveckla svenskspråkig verksamhet vid Tunne ry och Minerva Peijari (minerva@tunne.org) svarar på frågor om den. 

Det tar minimum 5 minuter att svara på enkäten som är tudelad. 

En liten stund av din tid hjälper oss mycket. Din åsikt är viktig för oss!

Enkäten hittar du här.