Ympäristöhätähuuto: ”Ihmiskunta on tuhoon tuomittu” – nuorten tulevaisuushuolia on kuunneltava

Ympäristökriisi ja tulevaisuuden epävarmuus kuormittavat nuorten mielenterveyttä. Jopa 75 prosenttia nuorista pitää tulevaisuutta pelottavana ja 56 prosenttia ajattelee ihmiskunnan olevan tuhoon tuomittu, ilmenee tutkimuksista.

Ympäristö ja tulevaisuus mielessä -hanke kysyi syksyllä 2023 nuorilta somekanavissaan nuorten tulevaisuuden näkymistä. Vastaukset olivat pysäyttäviä ja ne toistuvat myös hankkeen työpajoissa. Moni nuori ei usko, että maailmaa voidaan enää pelastaa:

”Ihmiskunta on tuhoon tuomittu.”
”En usko, että tätä maailmaa voi enää pelastaa.”
”Tunnen vihaa ja turhautuneisuutta. Miksi maapallomme on jätetty tähän kuntoon?”
”Kierrättäminen ja muut ympäristöteot tuntuvat usein turhilta, kun ketään muuta ei tunnu kiinnostavan.”
”En pysty enää lukea synkkiä uutisia, ahdistaa.”

Ilmaston lämpeneminen, lajikato, luonnonvarojen ehtyminen, sodat ja muut tulevaisuuden kriisit ja uhkakuvat tulevat vaikuttamaan merkittävästi nuorten elämään ja tulevaisuuteen. Pelätty 1,5 asteen lämpeneminen kävi toteen ja Suomen 2035 hiilineutraalisuus on tutkijoiden mukaan jäämässä kauas. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Gazan humanitaarinen katastrofi ovat seurattavissa puhelimen näytöiltä lähes reaaliajassa. Kyse on nuorten kannalta todella merkittävistä asioista, jotka vaikuttavat suoraan nuorten hyvinvointiin, arjessa pärjäämiseen ja tulevaisuuden suunnitelmiin, kuten opintoihin, työuravalintoihin tai perheenperustamissuunnitelmiin.

Nuorten tulevaisuushuolet ohitetaan

Lähes kolmannes suomalaisista nuorista kokee, että he tulevat ohitetuksi halutessaan puhua ympäristöasioista. Ympäristökriisin haitalliset mielenterveysvaikutukset on tunnistettu, mutta yhteiskunnan tukirakenteet ovat puutteelliset. Kun synkkiä uutisia ei pääse pakoon, nuori voi kokea itsensä pieneksi ja voimattomaksi suurten ympäristöongelmien edessä. Kokemus voi olla jopa musertava.

Nuoret tarvitsevat tukea hankalien ympäristötunteiden kuten epävarmuuden, surun, pelon, vihan, syyllisyyden, turhautumisen ja ahdistuksen käsittelyyn. Lisätietoja: https://www.ymparistoahdistus.fi/

Tukea ja tietoa ympäristöahdistuneille

Ympäristöahdistus tarkoittaa kuormittavia tunteita ja tuntemuksia, jotka kumpuavat ympäristöongelmista ja niiden uhasta. Usein puhutaan myös ilmastoahdistuksesta. Ympäristö ja tulevaisuus mielessä -hanke tarjoaa maksuttomia yksilö- ja ryhmämuotoisia palveluita sekä tukee vapaaehtoisia, ammattilaisia ja nuorten vanhempia ympäristötunteiden kohtaamisessa.

Ympäristö ja tulevaisuus mielessä (2023–2025) -hanketta toteuttavat MIELI Suomen Mielenterveys ry, Tunne ry ja Nyyti ry ja sitä rahoittaa STEA.

Lisätietoa kampanjasta ja asiantuntijoiden yhteystiedot haastattelupyyntöjä varten

Tiedote (STT)