Valikko Sulje

Om oss

Tunne = Känsla

Tunne ry – Känsla rf är en politiskt och religiöst obunden medborgarorganisation, grundad i Helsingfors 2018. Vi erbjuder möjligheter för grupper och individer att bearbeta tankar och känslor relaterade till klimatförändringen, miljöfrågor och en osäker framtid. Vårt mål är att bygga upp en värld där ingen lämnas ensam med sina miljökänslor.

Verksamheten, som består av t.ex. workshops, föreläsningar och handledning (både live och online), har redan nått några hundra deltagare i hela Finland. Aktiviteterna utvecklas och utförs av professionella inom social- och hälsovårdsbranschen och baserar sig på deras yrkeskunskap inom psykologi, socialt arbete, pedagogik och kultursektorn.

År 2021 hoppas vi utöka vår verksamhet på svenska och utreder som bäst bredden och typen av behovet för våra aktiviteter. Hjälp oss komma igång genom att svara på vår enkät här!

Tunne ry är tillsammans med MIELI Psykisk Hälsa Finland rf och Nyyti ry huvudarrangör i projektet Ympäristöahdistuksen mieli, som äger rum 2020–2022. Projektet finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) och fokuserar på miljökänslor och utvecklingen av en gruppmodell för faciliterare. Mer info på nätsidan (på finska): https://www.ymparistoahdistus.fi/

Kontakta oss gärna för mer information!

Minerva Peijari
Projektansvarig för den svenska verksamheten
minerva@tunne.org
+358503667717

Taneli Saari
Verksamhetsledare
taneli@tunne.org
+358503886200 (finska, engelska)

Sanni Saarimäki
Styrelseordförande
sanni@tunne.org (finska, engelska)