Tunne = Känsla

Tunne ry – Känsla rf är en politiskt och religiöst obunden medborgarorganisation, grundad i Helsingfors 2018. Vi erbjuder möjligheter för grupper och individer att bearbeta tankar och känslor relaterade till klimatförändringen, miljöfrågor och en osäker framtid. Vårt mål är att bygga upp en värld där ingen lämnas ensam med sina miljökänslor.

Verksamheten, som består av t.ex. workshops, föreläsningar och handledning (både live och online), har redan nått hundratals deltagare i hela Finland. Aktiviteterna utvecklas och utförs av professionella inom social- och hälsovårdsbranschen och baserar sig på deras yrkeskunskap inom psykologi, socialt arbete, pedagogik och kultursektorn.

Under 2021–2022 genomfördes projektet Miljökänslor i Svenskfinland med hjälp av finansiering av Svenska kulturfonden. Stort tack! Tack vare projektet har föreningen kunnat förverkliga svenskspråkig och tvåspråkig verksamhet och bygga upp nätverk för framtiden. En liten guide om miljökänslor är på gång och kommer att publiceras här inom kort!

Tunne ry är tillsammans med MIELI Psykisk Hälsa Finland rf och Nyyti ry huvudarrangör i projektet Ympäristöahdistuksen mieli, som äger rum 2020–2022. Projektet finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) och fokuserar på miljökänslor och utvecklingen av en gruppmodell för faciliterare. Mer info på nätsidan (på finska): https://www.ymparistoahdistus.fi/

Kontakta oss gärna för mer information!

Minerva Peijari
Projektansvarig för den svenska verksamheten
minerva@tunne.org
+358503667717

Taneli Saari
Verksamhetsledare
taneli@tunne.org
+358503886200 (finska, engelska)

Anette Mansikka-aho
Styrelseordförande
anette@tunne.org (finska, engelska)