1. Rekisterinpitäjä

  Tunne ry
  c/o MIELI Suomen Mielenterveys ry
  Maistraatinportti 4 A, 7. krs
  00240 HELSINKI
  info@tunne.org

 2. Rekisterin yhteyshenkilö

  Taneli Saari
  taneli@tunne.org
  0503886200

 3. Rekisterin nimi

  Ympäristöahdistuksen mieli -hankkeen verkoston (YAM-verkosto) postituslista

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Ympäristöahdistuksen mieli -hanke (YAM) kokoaa yhteen ympäristötunteiden käsittelyn parissa toimivia henkilöitä eri puolilta Suomea. Verkoston tarkoituksena on edistää hankkeen teemoihin liittyvää valtakunnallista toimintaa ja yhteistyötä. Henkilötiedoista muodostetaan verkoston jäsenrekisteri. Henkilötietoja käytetään verkoston toiminnasta ja tehtävistä sekä mielenterveyteen ja sen edistämiseen ja vahvistamiseen liittyvistä asioista tiedottamiseen.

 5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot uutiskirjeen tilaajista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Organisaatio
  • Jäsenen toiveet verkostolle

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Verkoston jäsenrekisteri koostetaan verkostoon jäseniksi liittyneiden nimistä, sähköpostiosoitteista, organisaatioiden nimistä ja jäsenen toiveista verkostolle.

 7. Tiedon säilytysaika

  Jäseneksi liittymishetkellä tiedot tallentuvat MailChimp-järjestelmään ja poistuvat, kun jäsen peruuttaa jäsenyytensä YAM-verkoston uutiskirjeen alalaidassa olevasta Lopeta jäsenyys / Peruuta tilaus -linkistä. Mikäli jäsen ei pysty irtisanomaan jäsenyyttään uutiskirjeessä olevan linkin kautta, niin jäsenyyden voi lopettaa myös lähettämällä viestin sähköpostilla osoitteeseen info@tunne.org. Tällöin rekisterinpitäjä poistaa jäsenen tiedot verkoston jäsenrekisteristä kuukauden kuluessa viestin saapumisesta.

 8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä tietoja markkinointia tai muuta tarkoitusta varten ilman rekisteröidyn suostumusta.

 9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  YAM-verkoston jäsenrekisterin tietosisältö on sijoitettu MailChimp-järjestelmän palvelimelle EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 10. Rekisterin suojauksen perusteet

  Manuaalinen aineisto: Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.

  Tietoteknisesti käsiteltävät tiedot: Henkilötietorekisteri säilytetään MailChimp-järjestelmässä. MailChimpillä on voimassa oleva EU/Swiss Privacy Shield -sopimus. Rekisterissä olevia tietoja voivat käsitellä ainoastaan hankkeen työntekijät (Tunne ry, Nyyti ry ja MIELI Suomen Mielenterveys ry), joilla on Mailchimp-järjestelmän käyttäjätunnus ja salasana.

 11. Rekisteröidyn oikeudet

  Oikeus saada pääsy tietoihin: EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.

  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.

  Oikeus vaatia tiedon korjaamista: EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

  Oikeus poistaa tiedot: EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

 12. Tietoja käsittelevät tahot

  Ympäristöahdistuksen mieli -hankkeen työntekijät (Tunne ry, Nyyti ry ja MIELI Suomen Mielenterveys ry)